Monday, February 7, 2011

ಬಣ್ಣ?

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಮುನ್ನ
***
ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವಳನ್ನ
***
ತುಂಬಿರುವಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ
***
ಮರೆಯಲಾಗದು ಅವಳ ಚೆಲುವನ್ನ
***
ಮೈಮರೆತು ನಾನಾಗಿರುವೆ ಗೋಡೆಗೆ ಬಳಿಯುವ ಸುಣ್ಣ
***
ಅವಳಾಗುವಳೇ ಸುಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬಡಿಯುವ ರಂಗು ರಂಗಿನಾ ಬಣ್ಣ?