Monday, February 13, 2012

2 comments:

ramya said...

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ .. ಇಂಥ ಜಾತ್ರೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಬಾಲ್ಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ..
ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್, ಅಡ್ಗೆ ಮನೆ ಆಟಿಕೆ ಕೊಂಡು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು ನೆನಪಾತು..

Ashok.V.Shetty, Kodlady said...

ಹಾಯ್ ಭರತ್...

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ....ಪ್ರಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ....ಧನ್ಯವಾದಗಳು...