Tuesday, March 23, 2010

ಮನಸ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ

ರೇಶಿಮೆ ಹುಳದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿರುವುದು ಕನಸಲ್ಲ
ಗೆಳತಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಾವ್ಯದೊಳು ಕಾಣದಿರುವ ತಮಸ್ಸು...
ಸ್ನೇಹದ ನೊಗವ ಹೊರಲು ಸಾಲದು ಹೆಗಲು
ಹಗಲು ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕಾಣದಂತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮುಗಿಲು...
ಏನೋ ಕನವರಿಸುತ್ತ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು ಕಾಲ
ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತು ಮೈಮರೆತಾಗ ಕ್ಷಣಿಕವಾಯ್ತೆ ಪ್ರೇಮಜಾಲ?
ಕಂಪನು ಇತ್ತ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಂಪಿಸುವುದೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಕಾಡಿಸುವುದೂ ತಿಳಿದಿದೆ ....!
ಮನಸ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ
ಮಾತು ತಿಳಿದಿರೆ ಚೆನ್ನ !!!.....!!

No comments: