Friday, July 2, 2010

ಮೋಹ

ಕೃತ್ರಿಮ ಜಗದ ಮಾಯೆಯಾ ತಲ್ಲಣ
ಮೋಹಿತಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಮನ
ಕದಡಿದೆ ಕದಡಿ ಕಿವುಚಿದೆ
ತಟದಲಿ ಮನದ ಪುಟದಲಿ
ಸ್ತಂಭನ ಸ್ವರ ಚುಂಬನ
ಕಂಪನ ಕವಿದ ಇಂಪನ
ತೀವ್ರವಾಯಿತೆ ಅವರೋಹಣ?
ಮಧು ಮಿಲನದ ಸಂಕ್ರಮಣ
ಅಪ್ಪಿ ಆರದ ಆಲಿಂಗನ
ಕ್ಷಣಿಕವಾಯಿತೆ ಯೌವನ?
ಹುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗಿ ,
ಸಾವು ಗುಟ್ಟಾಗಿ
ಬಟ್ಟಬಯಲಾಯಿತೆ ಬವಣೆಯ ಜೀವನ?

No comments: